Čaká vás operácia? Upravte svoj jedálny lístok! Ak vás alebo vášho blízkeho čaká operácia, treba sa pripraviť aj po stránke výživy. Pred operáciou nie je vhodný čas začať s redukčnou diétou, a to ani v prípade, že sa operácia týka pohybového ústrojenstva. Chudnutím telo stráca telesné bielkoviny a to by mohlo ohroziť priebeh a výsledky…