1_11

Chróm v strave

Chróm je esenciálny stopový prvok, ktorý podporuje pôsobenie inzulínu a ovplyvňuje metabolizmus sacharidov, bielkovín a tukov. Predpokladá sa, že chróm by sa dal využiť pri redukcii hmotnosti a zlepšení regulácie krvného cukru u osôb postihnutých cukrovkou. Tento článok sa zaoberá súčasným stavom poznatkov v uvedenej oblasti a navrhuje odporúčania na príjem chrómu.

Kde sa chróm (Cr) nachádza

Keď hovoríme o chróme v strave, ktorý je potrebný pre náš organizmus, máme na mysli jeho trojvalentnú formu (Cr3+ alebo Cr(III)). Chróm je všade okolo nás; vo vzduchu, v pôde a bežne aj v našej strave. Podobne ako pri iných stopových prvkoch, aj chrómu je v potravinách len málo a jeho obsah kolíše v závislosti od expozície z prostredia a pri výrobe. Dobrými zdrojmi chrómu sú: mäso, dary mora, ryby, vajcia, celozrnné obilniny, orechy a niektoré druhy ovocia a zeleniny.

Tabuľka 1. Zdroje chrómu v strave

 Potravina  Obsah chrómu (µg/100 g)
 Slávky  128
 Brazílske orechy  100
 Ustrice  57
 Datle (sušené)  29
 Hrušky  27
 Krevety  26
 Celozrnná múka  21
 Rajčiaky  20
 Huby  17
 Brokolica  16
Jačmeň (celozrnný)  13
 Lieskové orechy  12
 Bravčové mäso  10
 Kukurica (celozrnná)  9
 Vaječný žĺtok  6
 Hovädzie mäso  3
 Slede  2

Zdroj 1

Funkcia v organizme

Biologický význam chrómu bol odhalený koncom 50. rokov 20. storočia, keď sa pri pokusoch na krysách zistilo, že pivovarské kvasinky bránia vekom zapríčinenému poklesu schopnosti udržiavať normálnu hladinu krvného cukru. Identifikoval sa organický komplex chrómu ako aktívna zložka a tento komplex bol označený ako “faktor tolerancie glukózy” (GTF).2 Presný charakter GTF a mechanizmus, ktorým podporuje fungovanie inzulínu v organizme, ešte neboli celkom objasnené, je však známe, že ide o podporu prechodu inzulínu do buniek urýchlením prenosu cez bunkové membrány.

Kontrola krvného cukru

Pri cukrovke 2. typu, napriek tomu, že pankreas produkuje dostatok inzulínu, sa svalové bunky a iné tkanivá stávajú odolné voči pôsobeniu inzulínu, čoho dôsledkom je nesprávna regulácia hladiny krvného cukru. Vplyvu chrómových výživových doplnkov pri cukrovke 2. typu bol venovaný celý rad štúdií. Nedávna meta-analýza spracovala výsledky 41 štúdií a zistila, že chrómové výživové doplnky zlepšujú reguláciu cukru v krvi u ľudí postihnutých cukrovkou 2. typu, autori však tvrdia, že všetko treba ešte potvrdiť presne naplánovanými klinickými pozorovaniami.3 U zdravých ľudí sa priaznivý účinok chrómových výživových doplnkov na glukózu v krvi nezistil.

Úbytok hmotnosti

Keďže chróm vplýva na metabolizmus glukózy a tukov, výskumníci využili jeho potenciál na podporu redukcie hmotnosti a tvorby svalov (t. j. menej tuku, viac svalov). Hoci niektoré predchádzajúce štúdie zistili, že chrómové výživové doplnky znamenali väčší úbytok hmotnosti a stratu tuku v porovnaní s placebom, niektoré iné štúdie to nepotvrdili. Nedávny paralelný náhodne zostavený pokus, kde ženy dostávali podobnú stravu (konštantný príjem energie a živín) s chrómovými výživovými doplnkami a bez nich, zistil, že chrómové výživové doplnky nemali väčší vplyv na stratu hmotnosti či tuku ako placebo.4

Bezpečný príjem

Výskum nevyhnutnosti príjmu chrómu je stále ešte ojedinelý. Na základe príjmu v bežnej strave však výživové spoločnosti v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku dnes pre adolescentov a dospelých považujú za adekvátny denný príjem 30 – 100 µg.5Je to v súlade s najnovšími odporúčaniami EÚ na dávku 40 µg Cr3+ na deň.6Výživové prieskumy ukazujú, že priemerná európska strava obsahuje 60 µg (Nemecko) až 160 µg (Švédsko) chrómu na deň.5

Keďže je nepravdepodobné, že by prostredníctvom pravidelnej stravy mohol človek prijať škodlivé množstvo chrómu, chróm sa pridáva do niektorých potravín a obľúbenými sa stali aj výživové doplnky s chrómom. Existujú určité obavy, že vysoké dávky chrómu môžu nepriaznivo ovplyvniť DNA a že treba opäť preskúmať ich používanie vo forme výživových doplnkov na podporu fungovania inzulínu.7Európsky vedecký výbor pre potraviny však tvrdí:

“V obmedzenom počte štúdií nebol dokázaný nepriaznivý vplyv výživových doplnkov s príjmom menším ako 1 mg chrómu/deň.”5

Stravujte sa pestro

Chróm sa nachádza v rozmanitých potravinách, preto konzumácia vyváženej stravy zabezpečuje dostatok chrómu, ktorý človek potrebuje. Dnes neexistujú dôkazy, ktoré by všeobecne znamenali opodstatnenosť príjmu výživových doplnkov s chrómom.

Zdroj: www.zdroj.sk
Zdroj foto: 
www.shutterstock.com