1_49

Cvičenia pri artróze v ľahu

CVIČENIE V ĽAHU

Pri cvičení v ľahu, ako východiskovej polohe, nie sú kĺby dolných končatín zaťažované hmotnosťou tela tak ako napr. v stoji. No svoju silu musia svaly využiť na prekonanie gravitácie pôsobiacej na dolnú končatinu. Preto tieto cvičenia majú účinok posiľňovania. Ak sa kĺb odľahčí (polohou alebo v závese) možno optimálne zlepšovať jeho pohyblivosť.
Východiskovou polohou môžu byť všetky druhy ľahov a cvičí sa s vystretou a so skrčenou končatinou.

1. ľah na chrbte, obe dolné končatiny (DK) prednožiť:

> striedavo krčiť pravú a ľavú DK (a)
> obe skrčiť a vystrieť (b)
> vtočiť a vytočiť celú dolnú končatinu (c)
> imitácia pochodu s vystretými kolenami (d)
> roznožiť a spojiť obe končatiny (e)
> pokrčiť obe a postupne vystrieť pravú a späť, potom ľavú (f)
> pokrčiť obe: skrčiť pravú, päta smeruje k sedaciemu svalstvu, to isté ľavou (g)

a) b)
c) d)
e) f)
g)

2. ľah na bruchu:

> zanožiť s pokrčeným kolenom vpravo i vľavo (a)
> zanožiť skrčmo, kolená pri sebe: vzdialiť od seba predkolenie a späť (b)
> zanožiť s pokrčenými kolenami, predkolenie kolmo: nadvihnúť kolená a stehná od zeme a späť (c)
> zanožiť pravú: vykonať malý kruh dnu a von, to isté ľavou (d)
> roznožiť, nadvihnúť končatiny od zeme, v zanožení spojiť a položiť na zem (e)
> kľak s oporou o špičky: pomalý a postupný prechod do vzporu kľačmo a späť (f)

a) b)
c) d)
e) f)

3. ľah na pravom boku (to isté aj na ľavom boku):

> unožiť ľavú, kývať s ňou vpred a vzad (a)
> unožiť ľavú, malý kruh vpred a vzad (b)
> unožiť skrčmo ľavú (koleno smeruje hore) vystrieť koleno a skrčiť (c)
> unožiť s pokrčeným kolenom (koleno smeruje hore): preklopiť koleno vpred na zem a pomaly vzad (d) > pravá, prednožiť s pokrčeným kolenom, ľavú zanožiť a späť, potom opačne (e)
> obe zanožiť s pokrčenými kolenami a späť (f)

 

a) b)
c) d)
e) f)