7

Cvičenia pri artróze v stoji

STOJ PRI OPORE

Séria cvičení na dolné končatiny (DK) sa dá uskutočniť v byte, pri stoličke, pri stole, pri skrini, všade tam, kde je možná opora tela o ruky.

Tieto cvičenia patria medzi intenzívnejšie, pretože počas cvičení je jedna dolná končatina zaťažená a druhá prekonáva gravitáciu.

Dôležité je zachovať správne držanie tela počas cvičenia (nepredkláňať sa, neprehýbať sa v drieku, zachovať vertikálnu os tela). Pretože cvičenia sa vykonávajú v stojí na jednej nohe, sú súčasne dobrým prostriedkom na upevnenie rovnováhy (preto sa môže pri nich diferencovať sila opory o ruky).

ODPORÚČANIA:

> Všetky cvičenia sa vykonávajú v rovnakom počte pravou a aj ľavou dolnou končatinou.
> Každé cvičenie sa opakuje od 3- do 8-krát
> Postupne s pribúdaním cvičebných dní treba zvýšiť počet cvikov a snažiť sa zväčšiť rozsah pohybu
v kĺboch.

Východisková poloha: Stojte tvárou k opore, o ktorú sa opierate rukami

1. Prešľapovať na mieste, rovnako intenzívne pravou aj ľavou nohou

2. Striedať postavenie sa na päty a na špičky, najprv jednou, potom aj obidvoma nohami naraz

3. Pravú nohu v zanožení postaviť na špičku: plynulo prejsť na celé chodidlo a späť. To isté ľavou nohou

4. Pravú nohu zanožiť, pokrčiť koleno, päta smeruje k sedaciemu svalu a späť. To isté ľavou končatinou

5. Prednožiť s pokrčeným kolenom, krúžiť predkolením dnu a potom von. Opakovať s druhou končatinou.

6. Prednožiť s pokrčeným pravým kolenom, kývať predkolením vpravo a vľavo.To isté s druhou končatinou

7. Pomalý výpad vpravo a späť, potom vľavo a späť

Východisková poloha: Vzpor stojmo chrbtom k opore

8. Stoj s prednoženou pravou dolnou končatinou, ťahom prednožiť pokrčené koleno a po tej istej dráhe späť, to isté ľavou

9. Plynulo postupne dolnú končatinu prednožiť, unožiť, zanožiť, unožiť, prednožiť, stoj (posun na špičke po oblúku). To isté druhou končatinou

10. Prednožiť pravú (výšku regulovať podľa možnosti): unožiť vľavo a plynulo prejsť do unoženia vpravo a späť. To isté druhou končatinou

11. Prednožiť pravú: krčiť a vystierať koleno (to isté ľavou)

12. Pravú skrčiť v kolene a postaviť sa na špičku v stoji spojnom: otvárať koleno von a späť. To isté druhou končatinou