___c

Cvičenia pri artróze vo vode

CVIČENIE VO VODE

Vodné prostredie je optimálne pre ľudí s postihnutím pohybového aparátu. Zlepšenie funkcie kĺbov a svalov sa vo vode dosahuje bezbolestne, pohyby sa dajú vykonať bez väčšej námahy, spontánna aktivita vo vode je príjemná. Vztlak vody nadľahčuje, zníži sa účinok gravitácie a tým sa oslabí statické zaťaženie kĺbov. Človek vo vode vykoná bezbolestne pohyby, ktoré na suchu pre bolesť alebo slabosť nemôže urobiť. Na rozdiel od cvičenia na suchu je pri pohybovej liečbe vo vode odpor súčasťou každého pohybu. Sila odporu rastie s rýchlosťou cvičenia. Tento je 7 – 12-krát väčší ako odpor pri cvičení na suchu. Cvičenie treba vykonávať v pomalšom tempe, v rôznej hĺbke vody (v plytšej vode sa pohyby vykonávajú ťažšie). Nezabudnite, že aj pri cvičení vo vode je potrebné dodržať správne držanie tela. Pohyby dolnými končatinami sa musia vykonávať v správnom smere a rozsahu, inak sa cvičenie minie účinkom.

1. rôzne druhy chôdze (vpred, vzad, bokom, skríženým krokom)

> po pätách a po špičkách (a)
> s vysokým dvíhaním kolien (b)
> s predkopávaním (c)
> v širokom stojí rozkročnom
> prísunný krok (d)
> imitácia chôdze na lyžiach (e)
> chodenie do výpadu (f)

a) b)
c) d)
e) f)

2. lokálne rozcvičovanie jednotlivých kĺbov:

> pravú DK prednožiť s pokrčeným kolenom, oprieť sa o špičku: krúženie kolenom dnu a von
> prednožiť s pokrčeným kolenom, chytiť sa rukami pod kolenom:
– krúžiť predkolením (a)
– krúžiť členkom, vztyčovať a sklápať (b)
– vystrieť a skrčiť koleno (c)
– osmička členkom, predkolením
> unožiť a prednožiť s pokrčeným kolenom (d)
> vytáčať a vtáčať chodidlá

a) b)
c) d)

3. cvičenie pri zábradlí bazéna:

> párovať vo výpade vpred (a)
> striedavo zanožovať pravú a ľavú (b)
> zo zanoženia unožiť a prinožiť
> podrep: prechod do výponu (c) a späť na celé chodidlá
> prednožovať jednu DK (d)
> imitácia kozáčika vpred (e)
> vis ležmo: skrčiť pravú a kolenom dnu a von (f)

a) b)
c) d)
e) f)