1

Cvičenie pri artróze – v sede

CVIČENIE V SEDE NA STOLIČKE

Tento komplex cvičení sa dá ľahko realizovať doma. Potrebujete na to iba stoličku a trochu priestoru okolo nej. Cvičenie sa vykonáva v sede na stoličke, a preto je potrebné počas cvičenia zaujať správny sed na stoličke. Ako to dosiahnuť? Sadnite si na prednú časť stoličky, sedíme len na sedacích svaloch, stehenná časť dolných končatín je mimo stoličky, sedieť treba vzpriamene. Paže sa zľahka dotýkajú sedadla, neopierate sa o operadlo.

Chodidlá sa celou plochou dotýkajú podložky, kĺby dolnej končatiny zvierajú 90-stupňový uhol (trup so stehnami, stehná s predkolením, predkolenie s chodidlom).

1. cvičenie prstami nôh

> roztiahnuť prsty a uvoľniť
> nadvihnúť prsty od zeme a potom ich ohnúť (obr. 1a)
> postupne nadvihovať po jednom prste (aj s dopomocou rúk) (obr. 1b)
> chytať prstami nôh drobné predmety

1a 1b

2. rozcvičenie členkového kĺbu

> striedať postavenie na päte s postavením na špičku (obr. 2)
> krúžiť členkom dnu a von
> preklápať chodidlo dnu a von
> vtáčať a vytáčať chodidlo

2

3. rozcvičenie kolenového kĺbu

> pomalé vystretie kolena sunutím päty po zemi (obr. 3a)
> kolená mierne od seba, preklopiť koleno dnu a von
> nadvihnúť mierne obe pokrčené kolená a krúžiť predkoleniami dnu a von (obr. 3b)
> nadvihnúť obe pokrčené kolená a kmitať predkoleniami vpravo a vľavo

3a
3b

4. rozcvičenie stehnového kĺbu

> roznožiť a znožiť (obr. 4a)
> skrčiť prednožmo a späť (obr. 4b)
> skrčiť prednožmo a položiť kolená vpravo a vľavo (obr. 4c)
> vystrieť kolená, nadvihnúť končatiny a položiť ich vpravo a späť, to isté vľavo (obr. 4d)
> vystrieť kolená, postaviť sa na päty a pomalý predklon trupu (obr. 4e)
> prednožiť celú dolnú končatinu a robiť malý kruh dnu a von (obr. 4f)
> striedavo prednožovať s pokrčeným kolenom (obr.4g)
> imitácia bicyklovania
> spojiť chodidlá a prednožiť pokrčené kolená, kolená od seba (obr. 4h)
> vystrieť kolená, sunutím roznožiť (obr. 4i)

4a 4b
4c 4d
4e 4f
4g 4h

4i