1_56

Kto papá ovocie, prestane skôr fajčiť

Vedci prichádzajú s novým tipom pre ľudí, ktorí sa snažia prestať fajčiť. Dlhodobá štúdia priekopnícky zistila vzájomný vzťah medzi zníženým užívaním tabaku a výberom zdravších potravín.

Prevratná novinka 
Do výskumu sa zapojilo približne 1000 silných fajčiarov vo veku nad 25 rokov. Štúdia ich sledovala po dobu 14 mesiacov. Ich stravovacie návyky a fajčenie bolo prehodnocované v mesačných intervaloch. Vedci zistili, že samotné cvičenie, ktoré sa dlhodobo považovalo za vynikajúcu prevenciu fajčenia, nemá priamy vplyv na úspech prestať fajčiť. Nový výskum hovorí o tom, že pohyb musí byť spojený so zvýšením konzumácie ovocia. Až vtedy by to mohlo pozitívne ovplyvniť závislých od cigariet, vzdať sa tohto zlozvyku. Totiž ľudia, ktorí robia zmeny vo svojom životnom štýle a snažia sa robiť správne zdravé kroky k zlepšeniu zdravia, majú väčšiu šancu rozšíriť tento trend aj do ďalších oblastí svojho života. Východiskové štúdie preukázali, že ľudia, ktorí nefajčili vôbec mali spotrebu ovocia a zeleniny oveľa väčšiu, ako tí, pre ktorých bol život skôr sivý dym.

Zmeny v strave
Sledovaním potenciálnych zmien v strave boli vedci schopní preukázať, že spotreba ovocia a zeleniny priamo ovplyvnila spotrebovaný tabak. Dokonca aj u pravidelných, silných fajčiarov sa objavilo dlhšie meškanie, kým si opäť zapálili cigaretu, po požití ovocia alebo zeleniny. Účastníci, ktorí konzumujú najväčšie množstvo čerstvých potravín mali tri krát väčšiu pravdepodobnosť, že neužili tabakové výrobky po dobu aspoň 30 po sebe nasledujúcich dní. Tým sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že odvykanie od fajčenia môže ovplyvniť spotreba ovocia. Kto teda je ovocie, má väčšiu šancu prestať fajčiť. Aké jednoduché a lacné riešenie, nemyslíte?

Zdroj: www.atlas.sk
Zdroj foto: www.shutterstock.com