1_0

Ochrana chrbtice

Prevencia bolestí chrbtice je v záujme každého jednotlivca!

• Naučte sa správnemu držaniu tela!
• Zistite postoje a pohyby škodiace chrbtici!
• Naučte sa správnemu životnému štýlu šetriacemu chrbticu!

POSTOJ, STÁTIE
Pri státí a chôdzi majte vždy vystretý chrbát, vtiahnuté brucho, vypnutú hruď! Počas dlhšieho státia uvoľňujte chrbticu podopretím trupu alebo prenášaním váhy tela z jednej nohy na druhú!
SEDENIE 
Seďte na stoličke s operadlom, chrbát majte vystretý, nohy na zemi, za driek si dajte vankúšik!
Počas sedenia meňte polohu tela!
Dlhodobé státie a sedenie po čase prerušte, ponaťahujte a precvičte si chrbticu!

LEŽANIE
Miesto na ležanie má byť pružné a tvrdé. Pod krk, a v prípade bolestí drieka aj pod kolená, si dajte malý vankúšik! Chrbtica musí byť rovná aj v ležiacej polohe!

ZDVÍHANIE, NOSENIE
Ťažké predmety zdvíhajte z podrepu rovným chrbtom držiac blízko trupu! Počas zdvíhania sa neotáčajte! Ťažkú váhu noste, rozloženú rovnakým dielom, v dvoch rukách!

POČAS PRÁCE
Chrbticu majte vyrovnanú, namiesto zohnutia si čupnite alebo kľaknite!

PRI BOLESTIACH CHRBTICE SA OBRÁŤTE NA NAŠE MEDICÍNSKE CENTRUM A NAŠHO ODBORNÉHO LEKÁRA!

ZDROJ foto: www.shutterstock.com