19[1]

Odstávajúce lopatky – cvičenie

 

Uvedené cviky je potrebné vykonávať denne, pravidelne a dlhodobe. Jednotlivé cviky treba opakovať 4 – 6 krát; medzi jednotlivé cviky treba zaraďovať dychové cvičenia. Dieťa sa musí naučiť vedome ovládať správne držanie tela pri práci, hre aj odpočinku. Skratky: HK — horné končatiny DK — dolné končatiny Možno previesť všetky cviky ako pri odstávajúcich lopatkách, pravda, ťažisko úsilia je v chrbtových a brušných svaloch. Viac treba zdôrazňovať ďalej uvedené cviky:

Odstávajúce lopatky

1. V ľahu na chrbte
a) Cvičenec uloží HK k telu dlaňami k podložke. Lopatkovú časť chrbta a ramená tlačí k podložke. Z tejto polohy predpažuje až do vzpaženia tak, že súčasne dlane vytočí von (palec smeruje vpred, malíček k podložke). HK musíme viesť po podložke, nie nad ňou. Pri tomto cviku ako i pri ďalších sa otázkou presviedčame u cvičenca, či cíti, ako sa mu dostávajú lopatky „spolu“. Späť.

b) Základná poloha ako v predošlom. Prejsť do vzpaženia cez predpaženie. Späť.

c) Cvik ako v bode b), avšak zaťažiť HK napr. závažím alebo iným predmetom, vyskytujúcim sa v domácnosti. Cvičenie previesť švihom.

2. V polohe na bruchu
Ruky v tyl. Dvíhanie lakťov od podložky.

3. V tureckom sede
a) Krúžiť ramenami dozadu, HK voľne spustené k podložke.
b) Upažiť. Prácou medzilopatkového svalstva približovať lopatky k sebe. (Pozor! Výsledný pohybový efekt je malý!)

c) Upažiť. Dlane nahor. V lakťoch ohnúť HK tak, že sa cvičenec dotkne prstami ramien, lakte priťahuje k telu a dozadu a súčasne dolu. Kmitať lakťami dozadu.

d) Upažiť, dlane nahor. Kmitať dozadu celými HK, ktoré nesmú klesnúť pod horizontálu. Striedať s uvoľnením.
e) Pohyb ako v cviku predchádzajúcom, avšak HK vzpažiť do polohy, ktorá je stredom medzi vzpažením a upažením.

f) Predpažiť. Dlane nadol. Upažovať švihom.

g) Prsty zakliesniť do seba za chrbtom pri vystretých lakťoch. Kmitať do väčšieho zapaženia.

4. Kľak na pätách
To isté ako v tureckom sede. Neslobodno sa v drieku prehýbať dopredu.

5. Vzpriamený kľak
To isté ako v tureckom sede. Neslobodno jednu DK presúvať pred druhú. Chodidlá na podložke sú vystreté, nezapreté o prsty. Trup je vzpriamený, ramená voľne spustené nadol. Brucho vtiahnuté.
Okrem uvedeného:
a) Vzpažiť. Predklon, dotknúť sa napätými HK podložky. Neslobodno sa v drieku prehnúť dopredu.
b) Ako vyššie, len ruky v týl. Pri predklone je hlava v miernom záklone, lakte tlačí cvičenec dozadu. Do východzej polohy sa vracia cvičenec pomalým vzpriamením.

6. Stoj
a) Cviky ako v tureckom sede.
b) Zapažiť, vypnúť hrudník, súčasne previesť výpon (stoj na špičkách), povoliť svalstvo a prejsť do pôvodného postavenia. Spojiť s dychovým cvičením – vdych v prvej polovici cviku, výdych v druhej.
c) To isté ako vyššie, len ukončiť cvik skrížením HK na prsiach. Dychové cvičenie súčasne.

d) Stoj rozkročný. Upažiť v miernom zapažení. Krúžiť malými oblúčikmi a postupne prechádzať do vzpaženia pri miernom záklone a späť.