5_1[1]

Ploché nohy – cvičenia

„MLYNČEK”
Sedíme na zemi, dolné končatiny sú natiahnuté, krúžime nohami v členkoch oboma smermi.

„CHŇAPÁČIK I.”
Posediačky na zemi, kolená sú pokrčené, chodidlá na zemi. Zhrňujeme zaťažený uterák prstami nôh pod chodidlá. Päty nedvíhame zo zeme, prsty pred uchopením uteráka rozovrieme.

„CHŇAPÁČIK II.”
Posediačky na zemi, kolená pokrčené. Prstami nôh uchopujeme drobné predmety rôznych tvarov (guľôčky, ceruzky, kocky atď.) a prenášame ich z jednej hromádky na druhú, alebo podávame predmety prstami jednej nohy pod prsty druhej.

„HÚSENICA”
Posediačky na zemi, kolená pokrčené, chodidlá na zemi. Skrčené prsty pritisneme k zemi a päty pritiahneme čo najbližšie k prstom. Prsty natiahneme dopredu a pohyb opakujeme.

„MALIAR”
Posediačky na zemi, dolné končatiny sú natiahnuté. Napnutá špička sa posunuje po prednej ploche nohy až ku kolenu. Pri cvičení treba vyklenúť priehlavok. Striedame obe nohy.

„ZMETÁČIK”
Posediačky na zemi, kolená sú pokrčené, chodidlá na zemi (asi 20 cm od seba). Skrčené prsty posúvame po zemi k sebe, potom ich uvoľníme do pôvodnej polohy.

„MIŠTIČKA”
Posediačky na zemi, kolená sú pokrčené, stupaje pritlačené k sebe. Nohy posúvame dopredu, prsty i päty udržujeme čo najdlhšie pospolu.

„VALČEK”
Posediačky na zemi, medzi stupaje uchopíme loptu a povaľkáme ju. Robíme tým súčasne masáž chodidiel.

„BUBENÍČEK”
Posediačky na zemi, kolená sú pokrčené, stupaje na zemi. Vtočíme špičky do vnútra, zdvihneme päty, priehlavky pretlačíme dopredu. Cupkáme prstami dopredu.

„OKIENKO”
Postojačky na špičkách, nohy sú vedľa seba, prsty pevne pritlačíme k zemi. Vnútorné členky odďaľujeme od seba bez zmeny miesta stupají.

CHÔDZA NA PÄTÁCH
špičky pritom smerujú dovnútra, päty smerujú von.

CHÔDZA NA ŠPIČKÁCH
špičky opäť smerujú dovnútra, päty smerujú von.